V4 Tax je moderná poradenská spoločnosť poskytujúca konzultačné služby zamerané na vnútroštátny daňový systém ako aj oblasť medzinárodného zdaňovania.

Našou doménou je cezhraničné poradenstvo v projektoch lokalizovaných na územie Vyšehradskej štvorky, či už sú to česko-slovenské podnikateľské koncepty, nadnárodné koncerny expandujúce na východoeurópsky trh alebo lokálne spoločnosti rozrastajúce sa do okolitých krajín.

Vďaka členstvu V4 Tax v medzinárodnej asociácií audítorských a poradenských spoločností BKR International sme schopní zabezpečiť a garantovať profesionálne služby aj v ďalších, vyše osemdesiatich krajinách sveta. Rovnako náš team daňových konzultantov zameraných na oblasť medzinárodného zdaňovania je kvalifikovaným poradcom klientom, ktorí hľadajú efektívnejšie spôsoby zdanenia a daňového plánovania.

Našim cieľom je, aby sme sa v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska stali spoľahlivým partnerom, ktorého klienti vyhľadajú vždy, keď ich problém presahuje hranice jedného štátu. Našou garanciou je obsluha klienta v jeho rodnom jazyku, bez potreby tlmočníka a zdĺhavej elektronickej komunikácie. Táto garancia teda prináša do nášho tímu nielen výborných odborníkov, ale aj kolegov so špecializovanými komunikačnými schopnosťami, čím sa zvyšuje nielen flexibilita, ale aj komfort pri využívaní našich služieb.

Okrem kompletného daňového servisu je našou špecializáciou vypracovanie dokumentácií o transferovom oceňovaní (tzv. transferpricing). Vďaka osobitnému odbornému zameraniu našich teamov v tejto oblasti patríme k lídrom na českom a slovenskom trhu.