Globalizácia, v rámci ktorej sa stále viacej transakcií realizuje cezhranične a dochádza k presunom prevádzkarní a vytváraniu nadnárodných štruktúr spoločností, má špecifické dopady aj na zdanenie firiem a jednotlivcov.

Cezhraničné podnikanie prináša daňovníkovi zložitú škálu daňových povinností v jednotlivých krajinách, avšak môže byť aj zdrojom daňových výhod. Náš team skúsených poradcov pomáha našim klientom zvládnuť administratívnu záťaž spojenú s rôznymi daňovými režimami a zároveň vytvára pre klienta optimálne riešenia jeho daňového zaťaženia. Citlivo vnímame negatívne daňové dopady na podnikateľskú činnosť našich klientov a sme pripravení ponúknuť im najvhodnejšie alternatívy aj za použitia rôznych medzinárodných štruktúr.

v oblasti medzinárodného zdaňovania sa zameriavame na:

  • medzinárodné zdanenie príjmov
  • návrh daňovo efektívnych štruktúr podnikania
  • cezhraničné premeny spoločností
  • asistencia pri zakladaní a nadobúdaní zahraničných spoločností
  • konzultácie v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia
  • stále prevádzkarne