Bežný chod spoločnosti vyžaduje zavedenie kontrolných mechanizmov pre manažment spoločnosti. Prvotným nástrojom indikujúcim rozsah a obsah kontrolingových činností je najčastejšie interný audit ekonomických transakcií spoločnosti.

V rámci pokročilých interných procesov ponúkame našim klientom tiež manažérske účtovníctvo, zostavujeme bilančné analýzy a ponúkame poradenstvo pri krízovom riadení spoločností (v konkurze, v procese likvidácie).

Naši poradcovia pripravujú aj kompletné due diligence, ktoré sa spája spravidla so zistením finančného, daňového, účtovného a právneho stavu spoločnosti pred realizáciou významnej transakcie, či už je to predaj podniku alebo vstup strategického investora do spoločnosti.