martina zboncakova vtax manager

tel3 nove+420 720 969 419

email3 povodnemartina.zboncakova@v4tax.cz

Martina Zbončaková je absolventkou Ekonomickej fakulty Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave, kde získala v roku 2016 titul inžinier v odbore Financie. Počas štúdia získala základné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní v rámci študentskej stáže.

V spoločnosti V4 Tax s.r.o. pôsobí od roku 2016, zameriava sa najmä na komplexné ekonomické poradenstvo, spracovanie dokumentácií k transferovým cenám (Master File aj Local File), odborných daňových stanovísk v oblasti priamych i nepriamych daní a medzinárodného zdanenia. V rámci svojej praxe sa takisto venuje problematike oceňovania nehmotných aktív (najmä ochranných známok) či obchodných spoločností.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk