makovinyi martin v

senior daňový konzultant

tel3 nove + 421 2 321 012 30

email3 povodnemartin.makovinyi@v4tax.sk

Martin Makovínyi je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorej získal titul inžinier v odbore Daňovníctvo a daňové poradenstvo.
Svoju daňovú kariéru začal v jednej z Big4 poradenských spoločností, KPMG, kde sa počas svojho 3-ročného pôsobenia venoval predovšetkým compliance a poradenstvu v oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Bol zapojený do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných na due diligence a daňové plánovanie. Medzi jeho klientov patrili spoločnosti v automobilovom a potravinárskom priemysle.
Od októbra 2019 pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o., kde zastáva pozíciu senior daňového konzultanta. Vykonáva poradenstvo pre klientov v oblasti transfer pricingu, DPH, dane z príjmov a medzinárodných daní.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk