profil pravnika vzorovy

partner

tel3 nove+36 30 320-3137

email3 povodnelaszlo.horvath@v4group.hu

László Horváth je partnerom maďarskej pobočky V4 Group a konateľom spoločnosti V4 Group, Kft. od roku 2017.

László je licencovaný daňový poradca a audítor v Maďarsku.

Počas svojej 20-ročnej kariéry bol členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti a až do nadviazania partnerstva s poradenskou skupinou V4 Group viedol vlastnú audítorskú a účtovnú spoločnosť.

László sa zameriava najmä na všeobecné daňové poradenstvo a výkon auditu v Maďarsku, venuje sa však aj otázkam tax compliance a finančnému manažmentu.