profil pravnika vzorovyodborný asistent

email3 povodnejuraj.petrisko@V4tax.sk

Juraj Petrisko je študentom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Ekonomika a manažment podniku Žilinskej univerzity v Žiline.

Juraj pracuje ako asistent v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. od roku 2018 v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného daňového práva so zameraním na ekonomické analýzy a transferové oceňovanie.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk