gabriela stverkova vsenior daňový konzultant

tel3 nove+ 420 720 969 518

email3 povodnegabriela.stverkova@v4tax.cz

Gabriela Štverková je absolventkou Ekonomickej fakulty Vysokej školy banskej - Technickej univerzity v Ostrave (titul inžinierka v odbore Financie získala v roku 2016).
Od roku 2017 je daňovou konzultantkou v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zdanenia v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. Zameriava sa na oblasť transferových cien, vypracovávanie daňových stanovísk a analýz v oblasti daní.Významné pracovné skúsenosti:

  • komplexné poradenstvo v oblasti transferových cien,
  • oceňovanie spoločností,
  • oceňovanie ochranných známok,
  • asistencia pri zakladaní zahraničných spoločností.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk