Česká republika

 
PRAHA
OSTRAVA

Radlická 714/113A

158 00 Praha 5

Jurečkova 643/20

702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 785 668

Tel.: +420 596 785 668

E-mail: info@v4tax.cz

 

 

Maďarsko

 
BUDAPEŠŤ

Szemere utca 8

1054 Budapešť

Tel.: +36 1 373 07 55

Fax: +36 1 799 60 12

E-mail: info@v4tax.hu

 


Poľsko

 
KRAKÓW

WARSZAWA

Ul. Bałuckiego 1a/4

30-318 Kraków

Zebra Tower

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

Tel.: +48 12 376 47 45

Fax: +48 12 376 47 46

Tel.: +48 22 376 64 89

E-mail: info@v4tax.pl

 

 

 

Slovenská republika

 
BRATISLAVA
ŽILINA

Obchodná 2

811 06 Bratislava

Tvrdého 783/4

010 01 Žilina

Tel.: +421 2 321 012 30

Fax: +421 2 321 012 32

Tel.: +421 41 321 12 90

Fax: +421 41 321 12 92

E-mail: info@v4tax.sk