aktuality

Pozývame vás na konferenciu, kde sa dozviete všetko potrebné o transferovom oceňovaní. Bude sa konať 11. apríla 2019 v Bratislave.

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

Dňa 29. novembra 2018 bola schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Táto novela nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019, no niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť neskôr, a to 1. októbra 2019 a 1. januára 2020. Nižšie Vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

Poradenské spoločnosti V4 Tax v zastúpení partnera Ing. Michala Jelínka, Ph.D. a pána Ing. Tomáša Janouška, daňového špecialistu zo slovenskej pobočky V4 Tax, sa pod záštitou agentúry Verlag Dashöfer predstavili na konferencií venovanej téme daňovej kontroly transferových cen (říjen 2018).

Spoločnosť V4 Tax sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov. Na metodických dňoch k dani z príjmov a účtovníctvu, ktoré sa budú konať v dňoch 10. – 11. 12. 2018 v Senci, sa s príspevkom predstaví aj náš kolega, Ing. Tomáš Janoušek, daňový manažér slovenskej pobočky V4 Tax.