Z dôvodu ohrozenia COVID – 19 sme pripravili pre našich klientov vzor smernice týkajúcej sa práce z domu zamestnancov (home-office). Uvedený vzor smernice môžete u nás získať bezplatne zaslaním požiadavky „Smernica COVID-19“ na e-mailovú adresu: info@v4legal.sk

Keďže Úrad vlády Slovenskej republiky prijal návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ohrozenia COVID -19 spôsobeným korona vírusom SARS -CoV-2 na území Slovenskej republiky, zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vyhodnotili svoje bezpečnostné riziká pri kontakte s našimi pracovníkmi a pokiaľ to situácia dovoľuje, realizovali stretnutia prostredníctvom telekonferencie alebo e-mailu. Veríme, že preventívnymi opatreniami a dočasným obmedzením osobných stretnutí prispejeme k ochrane zdravia a zastaveniu šírenia nákazy.