„Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením z 28. októbra 2019, vydalo nový vzor daňového priznania k DPH, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Zároveň sa od tohto dátumu upravuje aj súhrnný výkaz k DPH a to predovšetkým v súvislosti s úpravou režimu call-off stock.“

Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením z 28. októbra 2019, vydalo nový vzor daňového priznania k DPH, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Tento nový vzor bol zverejnený vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií pod číslom 18/2019. Nový formulár sa bude prvý krát aplikovať pri podávaní daňového priznania za obdobie januára 2020 alebo za prvý štvrťrok 2020. Formulár je už zverejnený a dostupný v katalógu elektronických formulárov na stránkach Finančnej správy. Avšak daňovníci pri podávaní priznaní za december 2019 alebo za IV. štvrťrok 2020 použili ešte starý formulár platný od 1.1.2018. Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k DPH ktoré sa viaže na mesiac v roku 2019, tak použije starý formulár daňového priznania k DPH.
Od 1.1.2020 sa upravuje aj formulár súhrnného výkazu k DPH. Hlavným dôvodom úpravy bolo zavedenie úpravy call-off stock do zákona o DPH. V novom vzore súhrnného výkazu sa pre tento režim doplnila nová II. časť súhrnného výkazu. Nový formulár sa podobne ako formulár pre DPH prvýkrát použije za obdobie januára 2020 a I. kalendárny štvrťrok 2020. Formulár je dostupný v katalógu elektronických formulárov na stránkach Finančnej správy. V prípade podávania dodatočného kontrolného výkazu ktorý sa bude vzťahovať na obdobie z roku 2019 sa použije starý formulár súhrnného výkazu platný od 1.1.2010.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2020/2020.01.21_4_DPH_2020_IM.pdf
 https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2020/2020.01.14_2_DPH_2020_IM%20.pdf