Dňa 9. októbra mal partner spoločnosti V4 Legal, advokát Miroslav Šperka, na pozvanie sliezskej pobočky Národnej komory daňových poradcov, prednášku na tému „Slovenské daňové právo/české daňové právo“. Prezentácia, týkajúca sa českého a slovenského daňového práva, sa stretla s veľkým záujmom zo strany poľských daňových poradcov.

Miroslav Šperka, ako odborník so skúsenosťami v oblasti právneho a daňového poradenstva pre české, slovenské a takisto aj poľské subjekty, ktoré vykonávajú cezhraničnú podnikateľskú činnosť, nielen oboznámil zúčastnených zo základnými otázkami, týkajúcimi sa daňového práva susedných krajín, ale takisto upozornil na rozdiely medzi jednotlivými daňovými systémami. Odpovedal na otázky poľských daňových poradcov vo vzťahu k poľsko-česko-slovenských záležitostiam, s ktorými sa stretli buď oni alebo ich klienti.