Partner advokátskej kancelárie V4 Legal, advokát Miroslav Šperka bude, na pozvanie slezskej pobočky Národnej komory daňových poradcov, viesť školenie na tému „Slovenské daňové právo/ české daňové právo“.

Školenie, ktoré je určené pre poľských daňových poradcov, sa uskutoční dňa 9. októbra 2019 o 9.00 hod. na ul. Mickiewicza 29 v Katoviciach.