Spoločnosť V4 Tax sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov. Na metodických dňoch k dani z príjmov a účtovníctvu, ktoré sa budú konať v dňoch 10. – 11. 12. 2018 v Senci, sa s príspevkom predstaví aj náš kolega, Ing. Tomáš Janoušek, daňový manažér slovenskej pobočky V4 Tax.

Veríme, že jeho téma Transferpricing – posun v TP oblasti, novinky, nadväznosť na BEPS, prístup a skúsenosti z praxe pri vypracovaní TP dokumentácie bude prínosná pre všetkých daňových poradcov, ktorí sa zaoberajú problematikou vzťahov medzi tzv. prepojenými osobami.

Viac informácií k obsahu Tomášovho príspevku ako aj k metodickým dňom a ich programu nájdete v aktuálnom Spravodajcovi Akadémie daňových poradcov