aktuality

Poradenské spoločnosti V4 Tax v zastúpení partnera Ing. Michala Jelínka, Ph.D. a pána Ing. Tomáša Janouška, daňového špecialistu zo slovenskej pobočky V4 Tax, sa pod záštitou agentúry Verlag Dashöfer predstavili na konferencií venovanej téme daňovej kontroly transferových cen (říjen 2018).

Spoločnosť V4 Tax sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov. Na metodických dňoch k dani z príjmov a účtovníctvu, ktoré sa budú konať v dňoch 10. – 11. 12. 2018 v Senci, sa s príspevkom predstaví aj náš kolega, Ing. Tomáš Janoušek, daňový manažér slovenskej pobočky V4 Tax.